ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง การงดให้และงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (์No Gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ

10 มี.ค. 65

นโบบายไม่รับของขวัญ