ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

01 ต.ค. 64

ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565