ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนิคมซอย 3 (โรงเรียนนิคม 5 – ลงสายล่าง) หมู่ที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา

06 ส.ค. 62

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ได้พิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันฑ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :