ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางชิน หาดทราย – บ้านนายประทีป ผ่องพรรณ์ หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี

01 เม.ย. 62

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ได้พิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันฑ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :