ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. สายจากศูนย์เรียนรู้ชุมชน-หน้าวัดตะปัน หมู่ที่ 15 บ้านตะปันสามัคคี

24 ม.ค. 62

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ได้พิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันฑ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :