ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายธรรมาพิทักษ์ สามแยกบ้านนายโต๊ะ สายอาภรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านรังกาใหญ่

18 มิ.ย. 62

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ได้พิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันฑ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :