ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. สายสามแยกหนองมะค่า – บ้านนางอำนวย ค้าขาย หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำกิน

05 เม.ย. 62

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ได้พิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันฑ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :