ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายเกษม ตั้งทรัพย์ หมู่ที่ 9 บ้านพุทราก้าวหน้า

20 ก.พ. 62

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ได้พิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันฑ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :