ประกาศผู้ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนน คสล. สายหลังวัดใหม่สุนทริการาม หมู่ที่ 13 บ้านตะปันตะวันออก – สปายรีสอร์ท หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา

18 ก.พ. 63

ประกาศผู้ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนน คสล. สายหลังวัดใหม่สุนทริการาม หมู่ที่ 13 บ้านตะปันตะวันออก – สปายรีสอร์ท หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :