ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแถมทอง – บ้านนายวินัย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 15 บ้านตะปันสามัคคี

05 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแถมทอง – บ้านนายวินัย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 15 บ้านตะปันสามัคคี

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :