ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 , 16 , 6 , 5 15 , 19 และ 13 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 มิ.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 , 16 , 6 , 5 15 , 19 และ 13 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :