ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 6 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 ก.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 6 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)