ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดิน โดยวิธีคัดเลือก

29 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดิน (ในเขตเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ไร่)  โดยวิธีคัดเลือก