ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายฝายน้ำล้นหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3

21 เม.ย. 63

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายฝายน้ำล้นหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3