ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายแก้ว บุญกำเนิด – หนองโสมง หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา

06 ม.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายแก้ว บุญกำเนิด – หนองโสมง หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา