ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนางมาลัย ทรัพย์เย็น – บ้านนางละม่อม หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี1

06 ม.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนางมาลัย ทรัพย์เย็น – บ้านนางละม่อม หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี1