ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหลวงเชื่อมถนนกรมโยธาธิการ สายเมนที่ 4 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค

13 ก.ย. 64

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหลวงเชื่อมถนนกรมโยธาธิการ สายเมนที่ 4 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค