ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดใหม่สุนทริการาม (ต่อของเดิม) ไปโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พ.ย. 63

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดใหม่สุนทริการาม (ต่อของเดิม) ไปโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :