ประกาศผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกเรดาห์ลงมาสายเมนที่ 4 ตอนล่าง หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 พ.ย. 63

ประกาศผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกเรดาห์ลงมาสายเมนที่ 4 ตอนล่าง หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :