ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยก ธกส.สาขารังกา – สามแยกสระหนองเรือ หมู่ที่ 7 บ้านรังกาน้อย – หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง

22 เม.ย. 63

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยก ธกส.สาขารังกา – สามแยกสระหนองเรือ หมู่ที่ 7 บ้านรังกาน้อย – หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง