ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรังกา – ตะปัน (จากแยกถนนพิมาย – ชุมพวง ถึงแยกจะเอ๋) ตำบลรังกาใหญ่

29 ม.ค. 64

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรังกา – ตะปัน (จากแยกถนนพิมาย – ชุมพวง ถึงแยกจะเอ๋) ตำบลรังกาใหญ่

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :