ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7,16,6,5,15,19 และ 13 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

06 มิ.ย. 66

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7,16,6,5,15,19 และ 13 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :