ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 4 ตอนบน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี

23 มิ.ย. 65

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 4 ตอนบน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :