ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยก ธกส.สาขารังกา – สามแยกสระน้ำหนองเรือ หมู่ที่ 7 บ้านรังกาน้อย – หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง

07 เม.ย. 63

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยก ธกส.สาขารังกา – สามแยกสระน้ำหนองเรือ หมู่ที่ 7 บ้านรังกาน้อย – หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :