นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 เขตและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเข้าแผนฯของเทศบาล ในปี 67

29 มิ.ย. 66