นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการทางการมองเห็น โครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

25 มี.ค. 65