นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมสถานที่ในการกักตัวกลุ่มเสี่ยง จากการติดเชื้อโควิด หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่๒๐

22 เม.ย. 65