นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

11 เม.ย. 65