นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่ในการกักตัวกลุ่มเสี่ยง จากการติดเชื้อโควิด และ กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่๑๘

11 เม.ย. 65