นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ในนามเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เข้ารับรางวัลการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน EHA ๔๐๐๓ : ๒๐๒๐ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

14 ก.พ. 65