นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วยนายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล​ตำบล​รังกา​ใหญ่​ ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวพิมาย เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายจังหวัดนครราชสีมา “โคราชเมืองกีฬา” เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย

08 ก.พ. 67