นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย สาธารณสุขอำเภอพิมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังกาใหญ่ นายกกิ่งกาชาดและคณะกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังกาใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมพูดคุยให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม แพมเพิส ให้แก่ครอบครัวผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วย จำนวน 3 ครอบครัว

19 ม.ค. 67