วันงดสูบบุหรี่โลก เทศบาลตำบลรังกาใหญ จัดกิจกรรมและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ ตำบลรังกาใหญ่ร่วมรณรงค์งดบุหรี่เพื่อสุขภาพ

31 พ.ค. 66