ท้องถิ่นอำเภอพิมายร่วมกับเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ออกติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 นายสุนทร สีชมพู บ้านเลขที่ 65/19 บ้านตะปัน ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

10 พ.ค. 65