ตรวจสอบรายการที่ดินของตนเอง

27 พ.ค. 63

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา กำลังดำเนิดการส่ง ภ.ด.ส.3 บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เเก่เจ้าของที่ดิน

#หากเจ้าของที่ดินได้รับจดหมายเเล้ว

#ให้ตรวจสอบความถูกต้องในรายการที่ดินที่ได้ส่งไป

#หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

1.สำเนาใบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนด น.ส.3ก อื่นๆ

2.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน

#เเจ้งข้อมูลกับทางเทศบาลรังกาใหญ่ ขอเเก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลดังกล่าว ในวันและเวลาราชการ

#จึงขอให้เจ้าของที่ดินเตรียมเอกสารตามที่เเจ้งไว้

#รวมทั้งเเจ้งเพิ่มรวมถึงที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ภบท.5

#รวมถึงผู้ที่ไม่ได้จดหมายเเจ้ง เเต่มีที่ดินในครอบครองให้เตรียมเอกสารที่ยืนยันว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของท่าน

#มาแจ้งข้อมูล ณ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

#งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลรังกาใหญ่