คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

20 พ.ย. 61

คุณลักษณะเฉพาะ

– ปริมาณ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด             ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน

(1) ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา

(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม

(3) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :