คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้านและชาวตำบลรังกาใหญ่ ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจ ใกล้บ้าน และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนจัดตั้งกองทุนศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจ ใกล้บ้าน เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ในวันที่ 13 มกราคม 2565

18 ม.ค. 65