ขอให้พี่น้องชาวตำบลรังกาใหญ่ ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทางเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ทำการจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์แล้ว จะถึงมือท่านที่อยู่ในเขตตำบลรังกาใหญ่เร็วๆนี้คะ หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวภายใน15วัน ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ในวันและเวลาราชการ

15 พ.ย. 65