ขอแสดงความยินดี กับ ท่านนายกเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลนารายณ์ทรงสุบรรณ ครั้งที่1 พุทธศักราช 2563 #สาขาผู้บริหารท้องถิ่นดีเด่น

06 พ.ย. 63