ขอเชิญเที่ยวงาน “ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี” หรืองานย่าโม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม –3 เมษายน 2566 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

14 มี.ค. 66

จังหวัดนครราชสีมา

และสวนสุรนารี และถนนราชดำเนิน

การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนารีวีรสตรีไทย และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงาม ให้เป็นเอกลักษณ์ของดีของชาวจังหวัดนครราชสีมาและเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพการพัฒนาจังหวัดที่มีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งในปีนี้ พิธีเปิดงานวันที่ 23 มีนาคม 2566 พิธีวิ่งคบไฟ 4 มุมเมือง ขบวนสักการะคุณย่าโม 7 ขบวน ประกอบไปด้วย ขบวน เมืองหญิงกล้า (มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) ,ขบวน ผ้าไหมดี หมี่โคราช ขบวน ปราสาทหิน (อำเภอพิมาย), ขบวน ดินด่านเกวียน (อำเภอโชคชัย),ขบวน “กลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรมคนโคราช” (เทศบาล นครนครราชสีมา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา) และขบวนที่ 7 โคราชเมืองกีฬา (สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา)
ชมการรำบวงสรวงท้าวสุรนารีโดยสตรีลูกหลานย่าโม จำนวน 10,555 คน ส่วนกิจกรรมต่างๆภายในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 12 วัน 12 คืนประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของดีเมืองโคราชย้อนยุค การแสดงสื่อผสม แสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมย่าโม การจำหน่ายสินค้า OTOP ตลอดจนนิทรรศการและบูธประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีและกิจกรรม ณ เวทีกลาง ดังนี้ 23 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และการแสดงดนตรี มนต์แคน แก่นคูณ 24 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดย เทศบาลนครนครราชสีมา การแสดงดนตรี ยังโอม & กวิน 25 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การแสดงดนตรี ตั๊กแตน ชลดา & F.Hero
26 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดย เทศบาลนครนครราชสีมา การแสดงดนตรี พี สะเดิด 27 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาการแสดงดนตรี พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ 28 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียนโดย เทศบาลนครนครราชสีมาการแสดงดนตรีเนสกาแฟ ศรีนคร 29 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของนักเรียน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาการแสดงดนตรี แอน อรดี ,ไรอัล กาจบัณฑิต 30 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียนโดย เทศบาลนครนครราชสีมาการแสดงดนตรี ครูเต้ย อภิวัฒน์ 31 มีนาคม 2566 การแสดง “เดินแบบผ้าไทย” การกุศลโดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 1 เมษายน 2566 การประกวด “ดาวค้างฟ้า” โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 2เมษายน 2566 การแสดงความสามารถศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาการแสดงดนตรี โจอี้ ภูศิษฐ์ ,วงTT 3 เมษายน2566 การออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2566 โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา การแสดงดนตรี ค็อกเทล
จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนเที่ยวชมงานและร่วมสดุดีวีรกรรมสตรีท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และสวนอนุสรณ์สถานวีรชนคนโคราช