ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ อำเภอพิมาย วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เริ่มเวลา 05.00 น.วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ทั้ง 13 ตำบล เพื่อขยายผลโครงการ”โคกหนองนา” เพื่อสืบสาน “จิตอาสาพระราชทาน” อำเภอพิมาย

06 พ.ย. 63