ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน

17 มี.ค. 66