ขอความร่วมมือชาวตำบลรังกาใหญ่งดการเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตรเพื่อลดมลพิษในอากาศ

14 เม.ย. 63