ขอความร่วมมือผู้ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ช่วยตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยกดลิงก์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

24 ก.พ. 65

https://itas.nacc.go.th/go/eit/9ltaoj