กิจกรรมสุ่มประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ร้านค้าแผงลอย) ประจำปี 2563

14 พ.ค. 63