กิจกรรมคัดแยกขยะ รีไซด์เคิล ขยะทั่่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งธนาคารขยะ ในกิจกรรมรณรงคคัดแยกขยะที่ต้นทาง 22 พ.ย.66 ณ.บ้านช่องโคตำบลรังกาใหญ่

22 พ.ย. 66