กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำปิด ณ สระหนองหลวง ม.3 บ้านช่องโค ตำบลรังกาใหญ่

17 ก.ย. 63