กองสาธารณสุข เทศบาลรังกาใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 10 และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

21 ก.ค. 66